آخرین پروژه ها

پروژه پاورپوینت زندگینامه مهندس میرمیران

400,000 
پروژه پاورپوینت زندگینامه مهندس میرمیران مهندس سيد هادي ميرميران دانلود پروژه پاور پوینت کامل زندگی نامه مهندس میرمیران (به فهرست

پروژه ضوابط مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهری

400,000 
پروژه ضوابط مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهری مکان یابی دانلود پروژه پاور پوینت کامل ضوابط مکانیابی ایستگاه های آتش

پاورپوینت کتاب معماری معاصر از شرق تا غرب

400,000 
پاورپوینت کتاب معماری معاصر از شرق تا غرب   دانلود پروژه پاور پوینت بسیار کامل (به فهرست توجه کنید) فصل

پروژه پاورپوینت معماری باروک baroque

400,000 
پروژه پاورپوینت معماری باروک baroque   دانلود پروژه پاور پوینت بسیار کامل (به فهرست توجه کنید) معماری باروک baroque  

پروژه پاورپوینت کامل فرهنگسرای فرشچیان

400,000 
پروژه پاورپوینت کامل فرهنگسرای فرشچیان   دانلود پروژه پاور پوینت کامل فرهنگسرای فرشچیان (به فهرست توجه کنید)   52 اسلاید

پروژه پاورپوینت استفاده از سقف های پیش تنیده و سقف های پس کشیده

400,000 
پروژه پاورپوینت استفاده از سقف های پیش تنیده و سقف های پس کشیده CCL , prestressed concrete   دانلود پروژه

پروژه پاور پوینت روستای وادان دماوند – بخش مرکزی

400,000 
پروژه پاور پوینت روستای وادان دماوند – بخش مرکزی دانلود پروژه پاور پوینت بسیار کامل (به فهرست توجه کنید)  

پروژه پاورپوینت درزهای ساختمانی Joints

400,000 
پروژه پاورپوینت درزهای ساختمانی Joints Expansion joint Separation joint   دانلود پروژه پاورپوینت کامل (به فهرست توجه کنید) درزهای ساختمانی

پروژه پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز)

400,000 
پروژه پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو (تبریز)     دانلود پروژه پاور پوینت بسیار کامل  طرح مرمت

پروژه پاور پوینت بادگیر Louvre

400,000 
پروژه پاور پوینت بادگیر Louvre    Louvre دانلود پروژه پاور پوینت بسیار کامل بادگیر (به فهرست توجه کنید) ،  

پروژه پاورپوینت نورد سرد و گرم cold rolling and hot rolling

400,000 
پروژه پاورپوینت نورد سرد و گرم cold rolling and hot rolling   + هدیه (پروژه نورد سرد و گرم شامل

پروژه پاورپوینت مواد ضد حریق fireproof materials

400,000 
پروژه پاورپوینت مواد ضد حریق fireproof materials   دانلود پروژه پاورپوینت کامل (به فهرست توجه کنید) در مورد مواد ضد